Optimizacija dizajna

JJD je oduševljen što je vidio da dizajn postaje proizvod. Naš dizajnerski tim usko surađuje s proizvodnjom i našim klijentima kako bi osigurali pravovremenu isporuku. Imamo iskustva radnog cross-function-a u multidisciplinarnom okruženju. Uvijek planiramo unaprijed, pripremamo alternativno rješenje i usklađujemo se s klijentima za izmjene. Mi ćemo biti odgovorni za isporuku s integritetom u dizajnu, proizvodnji i kvaliteti, uklanjajući varijacije, smanjujući troškove otpada i poboljšavajući životni ciklus.

Radeći u uskoj suradnji, dizajneri JJD doprinose izvedivosti komponente na sljedeći način:

● Ispitajte troškove i izvedivost procesa
● Navedite plan na temelju konačnih specifikacija usklađenih s klijentima
● Osigurajte da komponenta jamči kvalitetu korisnika
Surađujte s odjelima za alate i prototipove

1

Opći je cilj optimizirati dizajn za jednostavnu proizvodnju, minimizirati nedostatke u proizvodnji i smanjiti troškove. Tim iskusnih inženjera i korištenje najnovije tehnologije osigurava da se glavnim karakteristikama komponente mogu postići preferirani proizvodni postupak. Naš softver za matematičko modeliranje 3D simulacija lijevanja ne samo da minimizira nedostatke komponenti, već pojednostavljuje alate u složenosti i habanju.